KONTAKTY


Biuro Krajowe

We wszelkich sprawach dotyczących Polskiego VETA proszę dzwonić do Sekretariatu Biura Krajowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 11:00 do 17:00

tel. +48782055515

E-mail sekretariat@polskieveto.com