Norymberga 2.0 właśnie rusza pełną parą!

Już w najbliższy poniedziałek, 15 listopada dwa wyjątkowe wydarzenia:

1. Inauguracja Poselskiej Komisji Śledczej – szczegóły tu: https://www.facebook.com/events/1220228331794229.

Zapraszamy na transmisję live z pierwszej Poselskiej Komisji Śledczej (w ramach projektu Norymberga 2.0), na której gościem specjalnym będzie dr. Reiner Füllmich. Komisja zostanie poprowadzona przez posła Grzegorza Brauna, prof. Mirosława Piotrowskiego, Pawła Skuteckiego oraz mec. Jacka Wilka. Pozostali goście uczestniczący w komisji to mec. Arkadiusz Tetela, mec. Krzysztof Łopatowski, mec. Jarosław Litwin.

Transmisja live rozpocznie się 15 listopada (poniedziałek) o godzinie 11:00.

Link do transmisji tu: https://youtu.be/8z1OvfpEJn0.

2. Spotkanie otwarte z dr. Reinerem Füllmichem – szczegóły tu: https://www.facebook.com/events/583424776323153.

Podczas spotkania nasz gość specjalny poprowadzi konferencje na temat sytuacji w Polsce i w Niemczech, a także w Europie w czasie pandemii. Będzie też okazja do zadawania pytań naszemu gościowi.

Spotkanie odbędzie się w Domu Literatury (Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej), ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa w poniedziałek, 15 listopada o godzinie 19:00.

Ze spotkania będzie także prowadzona transmisja live, dostępna pod linkiem: https://youtu.be/NzqdzMHHeuY.

Kim jest nasz gość?
Dr Reiner Füllmich jest niemieckim prawnikiem, który zasłynął z sukcesywnego prowadzenia międzynarodowych procesów, w których pozwano duże nieuczciwe korporacje, takie jak Volkswagen i Deutsche Bank. Dr Reiner Füllmich ma stanąć na czele ponad 1000 prawników i 10 000 specjalistów medycznych, pozywając CDC, WHO i Davos Group o zbrodnie przeciwko ludzkości.

Czym jest projekt Norymberga 2.0?
Projekt Norymberga 2.0 jest inicjatywą obywatelską, powołaną z konieczności chwili i potrzeby serca.

Jakie są cele projektu?
Celem projektu jest aktywizacja świadomych i odpowiedzialnych Polaków do zebrania dokumentacji historycznej i prawnej opisującej akty bezprawia, nadużyć i zaniechań władzy publicznej oraz opisu dzisiaj nieznanych szerszej opinii publicznej dramatów indywidualnych, tych którymi będą chcieli się Państwo z nami dobrowolnie podzielić.

Jak zamierzamy realizować cele projektu?
Na podstawie zebranej dokumentacji zostaną przygotowane indywidualne akty prawne służące sformułowaniu zarzutów i postawienia w stan oskarżenia konkretnych osób odpowiedzialnych bezpośrednio lub pośrednio za popełnione czyny. Jednocześnie powstanie profesjonalna dokumentacja archiwalna, w oparciu o którą zostaną wydane zeszyty historyczne pod zbiorczą nazwą „Dzienników Norymberskich 2.0”.

Co było przyczyną powołania projektu?
W konsekwencji decyzji rządu polskiego, a w szczególności Ministerstwa Zdrowia i podległych mu agend, doprowadzono do wielu krzywd i tragedii ludzkich, których ofiarami padli przede wszystkim Polacy – obywatele Rzeczpospolitej.

Skąd nazwa naszego przedsięwzięcia?
Projekt Norymberga 2.0 nawiązuje do znanego z historii procesu, w którym osądzono narodowo – socjalistyczny system III Rzeszy, dokonane przez niego zbrodnie oraz tych, za sprawą których zbrodnie te popełniano. Nazwa naszego projektu ma charakter czysto symboliczny.

Odpowiednie grafiki dodajemy w załączeniu. Będziemy wdzięczni za pomoc w promowaniu tych wydarzeń.

Pozdrawiam i do zobaczenia!

Adam Kania, prezes Fundacji Polskie Veto
Koordynator projektu Norymberga 2.0

Wesprzyj projekt Norymberga 2.0 poprzez darowiznę na nr rachunku w mBanku w EUR IBAN PL95 1140 1889 0000 5757 7200 1003.

Bezprawność nakazu zamaskowania posłów na Sejm RP – mamy ekspertyzy prawne…

W dniu 26 października 2021 roku odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posłów Grzegorza Brauna, Janusza Korwin-Mikkego, Artura Dziambora oraz Sekretarza Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierza Skalika. W trakcie tej konferencji zostały zaprezentowane dwie ekspertyzy prawne: pierwsza Pana prof. dr hab. Marka Chmaj (radca prawny), druga Pani dr hab. Sabiny Grabowskiej, prof. nadzw. (Biuro Analiz Sejmowych, sygnatura BAS-2504/21A), dotyczące bezprawności zmuszania maskowania posłów na Sejm RP.

Jedna z konkluzji ekspertyzy brzmi:
„Zarządzenia Marszałka Sejmu, ustanawiające obowiązek zasłaniania przy
pomocy maseczki ust i nosa przez posłów w budynkach Sejmu, nie mają podstaw prawnych i nie mogą zostać uznane jako źródła obowiązku posłów.
Ponadto niezastosowanie się przez posła do ww. nakazu nie może rodzic
skutku wykluczenia go z obrad, obniżenia uposażenia czy też zastosowania
innego środka regulaminowego. Egzekwowanie tego typu środków należy
uznać za bezprawną ingerencję w sposób wykonywania przez posła mandatu, który ma prawo sprawować swój mandat w sposób nieskrępowany i zgodny z jego przekonaniami”.

Obie ekspertyzy w całości do pobrania poniżej:

Cała konferencja prasowa z sejmu dostępna jest tu:

https://www.facebook.com/grzegorz.michal.braun/videos/562353088209481