Fundacja Polskie Veto

Drodzy Państwo, kilka słów o nas!

Fundacja Polskie Veto powstała, aby poprzez zorganizowane działanie, skutecznie reagować na bezprawne ograniczanie swobód obywatelskich pod fałszywymi pretekstemi zapewnienia bezpieczeństwa.

Nasza działalność dąży do zrzeszenia uświadomionej w tej kwestii społeczności oraz wspierania wszystkich organizacji mających podobne założenia, aby jak najszybciej powrócić do respektowania praw każdego człowieka w Polsce.

Skupiamy się na udzielaniu pomocy poszkodowanym, rozliczeniu krzywd i propagowaniu poszanowania wolności indywidualnej, godności, prywatności, swobody przedsiębiorczości i wszelkich form aktywności ludzkiej.

Dołączcie do nas, wspólnie możemy więcej!